Meny
Your Cart

Köpvillkor

1. Pris

Priserna är exkl. moms. Moms tillkommer med 25 %. Vid bekräftad beställning kan priserna endast ändras av omständigheter som VG Storkök inte råder över, t ex väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms. Avgift för frakt tillkommer, denna avgift läggs till först när ordern hanterats. Inga övriga skatter eller avgifter tillkommer.


2. Köp

Vid beställning träffas avtal om köp först när VG Storkök bekräftat beställningen genom en e-postad orderbekräftelse. Orderbekräftelsen genereras automatiskt av vår databas utan manuell översyn. Vid eventuella felaktigheter i t ex angivande av pris, leveranstid etc. förbehåller vi oss rätten att korrigera detta i efterhand.


3. Leveransförsening

Om leveransförsening uppstår meddelar vi dig detta genom e-post. Du som kund har alltid rätt att häva köpet vid leveransförseningar. Vi gör alltid vårt bästa för att fullfölja din beställning. Det kan finnas tillfällen som gör det omöjligt att fullfölja beställningen exempelvis då vår leverantör inte kan fullfölja sitt åtagande till oss. Ersättning utgår inte vid en eventuell leveransförsening.


4. Risker vid transport

Du har ansvar att inspektera godset vid mottagning, skadat gods skall anmälas direkt till transportören. Fraktsedel och emballage skall sparas för ev. besiktning. Godset får inte heller vidare transporteras förrän besiktning gjorts av transportören. Transportörens namn och telefonnummer framgår av fraktsedeln.


5. Delad order

Skulle någon av artiklarna du beställt ha en avsevärd längre leveranstid än övriga artiklar kan vi i vissa fall dela din beställning. Som kund behöver du aldrig betala mer än den överenskomna ursprungliga frakten.


6. Betalning

Faktura via SveaWebPay  (Payson)


Vid betalning via faktura samarbetar vi med Svea Ekonomi AB. För att handla mot faktura måste du ange ditt personnummer eller organisationsnummer. Förutsättning för att få handla mot faktura är bland annat att du är registrerad i folkbokföringsregistret i Sverige och är över 18 år. Du får inte ha några betalningsanmärkningar. Samtliga fakturor är av Västra Götaland Storkök överlåtna till Svea Ekonomi AB. Fakturans betalningsvillkor är 14 dagar. Vid försenad betalning utgår avtalad samt lagstadgad påminnelseavgift. Dröjsmålsränta utgår med 2 % per månad. Vid utebliven betalning överlämnas fakturan till inkasso


Delbetala via SveaWebPay  (Payson)


Svea Ekonomi AB erbjuder er att, efter godkänd kreditprövning som sker efter ni fyllt i personuppgifterna i kassan, teckna ett kontokreditavtal på de villkor som framgår av de allmänna villkoren till bilagt kontoavtal. Ett kontoavtal innebär att ni får en kredit som ni kan använda till inköp hos till Svea anknutna leverantörer. För varje tillfälle ni betalar till Svea så kan ni disponera motsvarande kreditutrymme som ni amorterar för andra inköp under den tid som kontokreditavtalet gäller. Krediterbjudandet gäller det belopp som anges i kontoavtalet. Kredittiden väljer ni genom att kryssa i det alternativ som passar er bäst. Ni åtar er att inom kredittiden återbetala hela krediten. Det innebär att ni varje månad måste betala minst den summa som framgår av det val ni gjort. Självklart kan ni betala mer eller betala hela krediten på en gång utan att detta kostar något extra. Om ni vill utnyttja kontokrediten under kredittiden för andra köp kommer – för att krediten skall vara slutbetald inom den avtalade kredittiden - den lägsta månadsbetalningen att höjas. Desto kortare kvarvarande kredittid desto högre lägsta månadsbetalning. Vill ni ha kvar samma lägsta månadsbetalning kan ni kontakta Svea på telefon 08 – 51493113 och ansöka om förlängd kredittid. Av datatekniska skäl kommer Svea, om ni utnyttjar kontokrediten för flera inköp att tills vidare fakturera er separat för de olika köpen. Självklart slipper ni i så fall att betala för mer än en aviseringsavgift per månad. Om ni inte särskilt meddelar Svea kommer Svea att för er räkning att betala era inköp hos Västra Götaland Storkök. Har Du några frågor så kan du ringa 08 – 51493113 för närmare information.


7.Garanti

Föreligger fel i försålt gods som beror på bristfälligheter i konstruktion, material eller tillverkning skall säljaren antingen avhjälpa felet eller omleverans av godset. Det ankommer på säljaren att avgöra huruvida felet skall avhjälpas eller omleverans skall ske.


Reservdelsgaratin gäller 12 månader från inköpsdatum om inget annat är angivet, fråga gärna vilken garanti som ingår för den specifika produkten.


Efter det att säljaren mottagit meddelande om fel som avses ovan skall säljaren inom skälig tid avhjälpa felet på egen bekostnad eller företa omleverans.


Köparen äger häva köpet endast om felet är väsentligt för köparen och säljaren insåg detta och om hävning görs innan avhjälpande eller omleverans skett.


Utöver vad som föreskrivs i punkterna ovan har säljaren inte något ansvar för fel. Säljaren är således inte skyldig att på grund av fel i godset utge ersättning till köparen eller annan för personskada, produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan indirekt skada och köparen fritar säljaren från allt ansvar härför. Vad avser personskada gäller undantaget endast om inte annat framgår av gällande produktansvarslag.


För normal förslitning och förbrukningsmaterial, såsom glödlampor, filter, säkringar o dyl omfattas inte av garantin.


8.Ångerrätt och öppet Köp i 14 dagar

Enligt Distans- och hemförsäljningslagen har du som kund rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter det att du har tagit emot varan och utan speciell anledning. Detta förutsatt att produkten och produktförpackningen är i oförändrat skick, dvs oanvänd och ej förstörd eller skadad. Du får inte använda varan men naturligtvis försiktigt undersöka den. VG Storkök webshop tillämpar Distans- och hemförsäljningslagen. Du som kund står för returfrakten vid åberopande av ångerrätt och öppet köp i 14 dagar, se mer under rubriken Frakt & Retur


9. Reklamation

Enligt Producentköpslagen  har du som kund reklamationsrätt i 1 år efter det att du har tagit emot varan. VG Storkök tillämpar producentköpslagens reklamationsrätt. OBS! Det är viktigt att du gör en korrekt anmälan. Synligt fel: Anmäls direkt till transportören.. Emballaget sparas för eventuell reklamation till transportören för transportskada. Dolt fel: anmäls till info@vgstorkok.se inom 3 dagar från mottagandet av varan. En produkt som vi anser är felexpedierad alternativt skadad byter vi ut.


10. Sekretess, säkerhet & personuppgifter

När du lägger din beställning hos oss uppger du dina personuppgifter såsom namn, adress och telefonnummer. I samband med din registrering och beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att fullfölja våra åtagandet gentemot dig. Vi dokumenterar även all kommunikation som vi har med dig via e-post, detta för att tillhandahålla den service som du förväntar dig av oss. VG Storkok  kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje part. Om du vill ha vårt nyhetsbrev kommer vi att skicka information och produkterbjudanden till dig via e-post. Detta kan enkelt avbokas via ditt kundkonto eller via kontakt med oss på VG Storkök. Enligt Personuppgiftslagen har du rätt att få den information som vi har registrerat om dig. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen ska rättas eller tas bort. Kontakta oss i så fall via e-post: info@vgstorkok.se.


11. Cookies

En cookie är en textfil som skickas ifrån en websida, t.ex. www.vgstorkok.se till din dator där den lagras antingen i minnet (session cookies) eller som en liten textfil (textbaserade cookies). Cookies används för att lagra inloggningsinformation samt Din kundvagn när du surfar runt hos oss mm. Om din webbläsare är inställd på att inte acceptera cookies kommer du inte ha möjlighet att göra någon beställning på vår sida. Du kan lätt ändra detta under inställningar i din webbläsare. Observera att vi inte använder cookies för att spara personlig information om dig.


Information om leasing

steg-för-steg Leasing via E-handel, 24-48 månader


Betalning med Payson.

Betalning sker enkelt och tryggt med Payson. Du behöver inte ha ett konto hos Payson sedan tidigare för att kunna betala. Slutför köpet direkt med VISA, MasterCard samt de svenska bankerna Swedbank, SEB, Nordea, Danske Bank, Handelsbanken, Länsförsäkringar, Skandiabanken och Sparbanken Syd. Du kan också välja att betala i efterhand på faktura eller att delbetala över 3-24 månader. Payson håller höga säkerhetskrav och för alla kortbetalningar används 3D-secure teknik. Flera miljoner personer har använt Payson som är en välkänd betallösning på internet sedan 2004. Läs mer här: www.payson.se

Fri Frakt på order överstigande 9000 SEK exkl. moms. Vid order understigande 9000 SEK exkl. moms tillkommer en frakt på 250 SEK exkl. moms.